De Tulpenbolletjes

Nederlandse Taal -en Cultuur

(NTC)-school


"Waar Nederland(s) betekenis krijgt voor kinderen".

Image descriptionHet onderwijs op NTC-de "Tulpenbolletjes"


Op NTC-school de "Tulpenbolletjes" verzorgen wij Nederlandse taal -en cultuurlessen. Wij werken vanuit de individuele leerling en bieden onderwijs op maat. Dit doen wij aan de hand van het zogenaamde kindportfolio (meer informatie hierover vindt u onder het kopje portfolio).

Vanaf peuterleeftijd kunnen leerlingen deelnemen aan de lessen en onderwijs volgen tot en met het Voortgezet Onderwijs (VO1-2-3). Leerlingen kunnen de schoolafronden met een diploma (via CNavt). Bij voldoende aanmeldingen kunnen ook volwassenen Nederlandse taalles volgen al dan niet met afronding van een examen.
De leerlingen zitten met verschillende leeftijden in een groep. Kinderen leren immers van en met elkaar. De leerkracht zorgt voor differentiatie en een passend onderwijsprogramma. Op die manier wordt er tegemoetgekomen aan de behoefte van de leerling en werken wij vanuit de zone van naaste ontwikkeling.

Wij werken met een aantal digitale programma's ter ondersteuning van het onderwijs. Zo werken wij met Online Nederlands van Edufax, Summario, Nieuwsbegrip, Cultquest en gaan wij aankomend schooljaar de samenwerking met Prowise aan. Prowise biedt software voor het onderwijs waardoor er interactief instructie kan worden gegeven. 

Voor vragen verwijs ik u naar het kopje contact en vergeet ook niet onze facebookpagina te liken.

Image description
Image description

Peuters en groep 1-2 krijgen spelenderwijs onderwijs aangeboden en werken vanuit verschillende thema's die minimaal 3-6 weken duren. Er wordt onder andere gewerkt aan woordenschat uitbreiding en zinsbouw met behulp van woordkaarten, prentenboeken, liedjes, versjes en handpoppen.

Schooltv biedt ondersteuning tijdens de les of dient als introductie op het onderwerp van die les.

Het programma Online Nederlands wordt door de leerkracht gebruikt als instructiemiddel.

Image description

Vanaf groep 3 wordt er gewerkt aan het fonemisch bewustzijn. Het horen van klanken, herkennen van letters, hakken en plakken van woorden en het schrijven van het 'blokschrift'. Groep 3A volgt leesonderwijs en werkt aan uitbreiding van de letterkennis en het schrijven van woorden en zinnen. Vanaf groep 4 komt daar ook begrijpend lezen en spelling bij. Deze groepen werken naast Veilig leren lezen en de NTC-leerlijn met het online lesprogramma van Edufax: onlinenederlands en daarnaast krijgen zij nog cultuurlessen aangeboden. De 

Image description

In groep 5 en 6 worden de leerlijnen verder uitgebreid en leren de kinderen ook andere vaardigheden zoals het maken van een werkstuk, een boekverslag, een gedicht, wordt het nieuws nog meer in de lessen betrokken en werken wij naast NTC-online van Edufax met het online programma Nieuwsbegrip. Dit is een programma met actuele nieuwsbegrippen die wij verwerken via verschillende tekstsoorten, vraagstellingen en filmpjes.

De kinderen maken zelf een weekplanning waardoor zij meer eigenaar worden van het eigen leerproces. 

Image description

Groep 7 en 8 werken ook met Online Nederlands van Edufax en Nieuwsbegrip. Aankomend schooljaar wordt er ook een start gemaat met Cultquest, een cultuurprogramma ontwikkeld door het NOB (Nederlands Onderwijs Buitenland) waarbij de school is aangesloten. Dit is een programma waarin de leerlingen digitaal aan het werk gaan met de Nederlandse cultuur en nemen ze het tegen elkaar op in verschillende spellen en werkvormen. 

Deze groepen gaan nog zelfstandiger aan de slag met hun eigen ontwikkeling en maken zelf een week -of maandplanning. 

Image description

De VO leerlingen werken ook op eigen niveau. Zij werken indien mogelijk allemaal toe naar een examen van het CNavT (neemt u gerust een kijkje op: http://cnavt.org/ voor inzage van de beschikbare examens).

Zij werken met het online programma Summario dat een hele goede voorbereiding geeft op het aankomende examen. Rond februari wordt er besproken aan welk examen de student gaat deelnemen. De examens worden op school afgenomen door de leerkracht.

De leerlingen schrjiven zelf een doelenplan waarmee ze toewerken naar het examen dat zij willen afleggen.